ผิดเสียเมื่อไหร่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พร พิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ว่าแล้วเป็นยังไง ไม่เคยผิดวาจา
เคยติงเคยเตือน เพื่อนยังท้วงมาหาว่าไม่จริง
บอกแล้วยังไงเออ ยังเซ่อให้ชายอิง
เปลืองกายเปลืองใจ ไม่ฟังท้วงติง เขาทิ้งให้อาย
เตือนแล้ว... อย่าหลงเล่ห์เหลี่ยมชาย
ลงท้าย... มิวายถูกหลอกลวง
พูดแล้วไม่ฟังคำ ไม่จำถ้อยทักท้วง
อันคารมชายกลับกลายหมายลวง ซ้ำทรวงทั่วคน
ไม่คิดซ้ำเติมใคร เตือนให้เจียมใจตน
จงระวังใจอย่าให้หมองหม่น ด้วยคนแบบเดิม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : จิตราภรณ์ บุญญขันธ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เอื้อ สุนทรสนาน ทำนอง - ควบคุมวงดนตรี
วัฒนา ชื่นสุวรรณ เรียบเรียงเสียงประสาน จังหวะโซล
จากแผ่นเสียง ชุด สวัสดี บริษัท โรต้าแผ่นเสียง - เทป จำกัด ผลิตแผ่น ไพบูลย์ ศุภวารี สตูดิโอ บันทึกเสียง กันยายน 2521
คำรัอง - พร พิรุณ


ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงผิดเสียเมื่อไหร่