เซิ้งอวยพร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (สร้อย) ชื่นชวนเชิญมวลหมู่เฮา
บูชาพระเจ้าเพริศเพราอัมพร
กรีดกรายตังวายไหว้วอน
ซ้องเซิ้งอวยพรเวทย์วรเวียงชัย

หญิง) โอ้ถิ่นไทยไพบูลย์
เจริญจรูญพูนหล้า
ขอพรเวทย์เดชบุญญา
คุ้มครองอาณาฟ้าดินถิ่นไกล

ซ้ำ (สร้อย)

ชาย) โอมเอื้อพรสลอนหล้ารมย์
งามสวยสมทุกรมณีย์
ชีพชื่นยืนรื่นฤดี
โพ้นรัฐเสรีมีเสรีทั่วไทย

ซ้ำ (สร้อย)

หญิง) งามไร่นาป่าไม้งาม
สีดอกไม้วามหวามหวานตา
เด่นดอยสอยเมฆลงมา
คลุมขวัญพนาพาพลิ้วไหว

ซ้ำ (สร้อย)

ชาย) เพลงแห่งแดนแคว้นธรรม
เริงร้องพร้องพร่ำบทกรรมสัมนา
พระพรพุทธา
ครอบครองฟ้าหล้าพาชื่นโชคชัย

ซ้ำ (สรัอย)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์, โกมล โลกะกลิน นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


บรรเลงออกอากาศครั้งแรกในคราวฉลองอายุวงดนตรีสุนทราภรณ์ ครบ 30 ปี พ.ศ. 2512 ทางช่อง 7
ดำริ
© เพลงแห่งแดนแคว้นธรรม เริงร้องพร้องพร่ำบทกรรมสัมมา
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเซิ้งอวยพร