วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์นี้นามสำคัญ
ผองเราคงมั่นร่วมผูกพันในสังคมเรา
วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์น้องพี่พริ้งเพรา
พร้อมเพรียงในเหล่าหมู่แห่งเรา เรารักมั่นคง

สุขหรือทุกข์เรานั้นไม่หวั่นไหว
สร้างสรรค์ไทยสรรค์ไทยให้สูงส่ง
น้อมนำวิทยาพาไทยให้ดำรง
ให้ยืนยงอยู่คู่ขวัญนิรันดร์กาล

ศูนย์รวมดวงใจไมตรี
น้องพี่ร่วมรักสมัครสมาน
น้ำเงินเด่นเรืองวิชากฤดาการ
ชัชวาลโชติอยู่คู่ธาตรี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของ วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์