ตะลุงวิทยาลัยกรุงเทพ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  นามนั้นเกรียงไกรวิทยาลัยกรุงเทพฯ
สถานที่เก็บเกียรติไกรวิไลในหล้า
เรานี้ภูมิใจเพราะเคยใช้วัยชีวา
เริงเร้าวิญญาณ์สัญญาจำมั่นมิคลาย

เพชรก่องเก็จใสทรงไว้ในค่า
เหมือนหนึ่งดังว่าศรัทธาน้ำใจที่ไม่เลือนหาย
ชัยพฤกษ์ชูใบน้อมในไมตรีไม่หน่าย
จนแม้วันวายหัวใจยังใฝ่สัมพันธ์

พร้อม) โอ้เพื่อนน้องพี่วันนี้พร้อมหน้า
ต่างรื่นเริงร่ากลับมาสู่ขวัญ
รวมร่วมมานซึ้งซ่านสุขสันต์
ไม่มีเดียดฉันท์สัมพันธ์อุรา

จะอยู่เหนือใต้แห่งไหนในหล้า
ใฝ่เฝ้าถึงคราที่เคยสุขสันต์
ความผูกพันหลอมหล่อเรานั้น
ด้วยใจใฝ่ฝันรักกันไม่คลาย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : จิตราภรณ์ บุญญขันธ์, บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำวิทยาลัยกรุงเทพฯ
ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
แฟนเพลง
© ปัจจุบันเพลงนี้ได้ใช้ชื่อตะลุงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และได้เปลื่ยนเนื้อร้อง
ท่อนที่เป็นวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเนื้อที่เปลี่ยนใหม่นี้
คุณจิคราภรณ์และคุณบรรจงจิตต์ ได้ขับร้องไว้ด้วย ดูและฟังได้จากเวปของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตะลุงวิทยาลัยกรุงเทพ