ข่าวสารวงดนตรี

ข่าวคอนเสิร์ต งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต

24 ต.ค. 2564

สามหนุ่มสามมุม

บุ๊ค-ณัฐภพ ธัมกิตติคุณ นิสิตปี 4 สัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กีต้า-คุณานนท์ หลิมพานิช นักศึกษาปี 3 นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปาล์ม-พัชระ สุวรรณรัตน์ นักศึกษาปี่ 1 Western Music Programme มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม