00007
บทละครพันทางเรื่องพระลอ ตอน "ลงสวน" (ตัด)
๐ ลงสวนขวัญเมืองสรอง ๐

นิพนธ์ใน กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

----- ร้องลาวกระแซ -----

เมื่อนั้น
พระลอดิลกเลิศเฉิดฉวี
ปลอมเพศแปลงนามเป็นพราหมณ์ชี
เหมือนมุนีสีเกศทรงเวทย์มนต์

นายแก้วนายขวัญนั้นเปลี่ยนนาม
ชื่อนายรามนายรัตน์ไม่ขัดสน
มักคุเทศน์นำเสด็จจรดล
ผ่านสถลมารคเข้าอุทยาน

----- ปี่พาทย์ทำเพลงเสมอลาว -----

----- ร้องเพลงลาวชมดง -----

การะเกดเหมือนเกศแก้วเกศา
มลุลีเหมือนบุปผาแม่เกี้ยวเกล้า

(คู่อ่อนท้าว เขืออะคร้าวงามเอย เพื่อนแพงทองเผือพี่ปองสมเอย)

นางแย้มเหมือนแก้มแม่แย้มเย้า
ใบโบกเหมือนเจ้าจะกวักกร

(คู่อ่อนท้าว เขืออะคร้าวงามเอย เพื่อนแพงทองเผือพี่ปองสมเอย)

คณานกแมกไม้อยู่เรียงรัน
ร้องเรื่อยรับขวัญเหมือนเสียงสมร

(คู่อ่อนท้าว เขืออะคร้าวงามเอย เพื่อนแพงทองเผือพี่ปองสมเอย)

เห็นโนรีสาริกาใคร่ว่าวอน
ฝากอักษรถวายน้องสองพธู

(คู่อ่อนท้าว เขืออะคร้าวงามเอย เพื่อนแพงทองเผือพี่ปองสมเอย)

ถึงสระบัวยั่วยอพระลอรัก
ใคร่เก็บฝักหักดอกออกอดสู

(คู่อ่อนท้าว เขืออะคร้าวงามเอย เพื่อนแพงทองเผือพี่ปองสมเอย)

ฝูงภมรว่อนเฝ้าเคล้าเรณู
เหมือนเย้ยภูธรระเหอยู่เอองค์

(คู่อ่อนท้าว เขืออะคร้าวงามเอย เพื่อนแพงทองเผือพี่ปองสมเอย)

คะนึงนางพลางเสด็จลีลา
แอบร่มพฤกษาสูงระหง

(คู่อ่อนท้าว เขืออะคร้าวงามเอย เพื่อนแพงทองเผือพี่ปองสมเอย)

สุคนธรสหอมหวนลำดวนดง
เหมือนจะส่งกลิ่นถวายราชา

(คู่อ่อนท้าว เขืออะคร้าวงามเอย เพื่อนแพงทองเผือพี่ปองสมเอย)

----- ปี่พาทย์ทำเพลงเร็วฉิ่ง แล้วลา -----
เสมอลาว 10 สิงหาคม 52 เวลา 19:04 น.
 
ข้อความ
จากคุณ