น้ำผึ้งพระจันทร์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  ญ) เมื่ออยู่ชิดกันท่ามกลางแสงจันทร์อันขาวผ่อง
ช) ชื่นใจเราสองชวนใคร่
ญ) แสงจันทร์นั้นพาเพลินใจ
ช) แสงจันทร์หรือเทียมนวลใย วิไลกว่าจันทร์เต็มดวง
ญ) พลอดคำหวานซึ้งยิ่งกว่าน้ำผึ้ง สุขซึ้งฤดี
ช) โอ้เธอเท่านี้พี่ห่วง
ญ) ขอให้เหมือนผึ้งปองรวง
ช) รักพี่นี้มอบเต็มทรวง เหมือนผึ้งสุดหวงรวงรัง

* ญ) น้ำผึ้งแหละดวงจันทร์
ช) ปองสัมพันธ์ร่วมกันยืนยัง
ญ) เราดื่มความสุขหวัง
ช) ร่วมจิตฝังดังแจ่มจันทร์ผ่องพรรณโสม
ช) หนุ่มพลอด
ญ) สาวพร่ำ
ช) ด้วยคำรักชื่น
ญ) รื่นเร้าจิต
ช) แนบกายเบียดชิด ใจข่ม
พ) น้ำผึ้งหวานชวนรองชม แสงจันทร์นั้นชวนเริงรมย์
สองเราชื่นชมกันเอย

(ซ้ำตั้งแต่ *)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย-ชวลี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© บันทึกเสียงอีกครั้ง โดย รัชตพันธ์ - สุพรรณิกา

วรวิทย์
© เพลงนี้เพราะมาก
ผัน
© ทำนองขึ้นต้นเพลงนี้คล้ายกับเพลงตะวันตก
คุณชาย
© ทำนองขึ้นต้นเพลงนี้คล้ายกับเพลงตะวันตก
คุณชาย

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงน้ำผึ้งพระจันทร์