พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พศร.
ทำนอง สุนทราภรณ์     
  ไทยได้มีเทพองค์หนึ่งจุติมา
ด้วยทรงมีพระบุญญาพระบารมี
ประสูติในบรมราชวงศ์จักรี
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติโรจน์เรืองไทยเทอญ

ปวงข้าไพร่ฟ้าประชาราษฎร์
ขออภิวาทบังคมก้มเกษี
ถวายพรพระกุมารสดุดี
ทั่วธานีแซ่ซร้องสาธุการ

ขอปวงเทพเทวาทั่วสารทิศ
พระตรัยรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสถาน
เฉลิมชัยในองค์ราชกุมาร
ทรงพระสำราญยิ่งยืนนานชั่วกาลเทอญ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... รรรรร
ผู้ขับร้อง : พรศุลี นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


คุณครูดำ (พูลสุข สุริยพงษ์รังษี) ได้ขึ้นต้นบทเพลงนี้มา 1 วรรค และได้ให้คุณพรศุลี-รัตนพล แต่งต่อจนจบโดยได้แนะแนวทางให้โดยสังเขป เพลงนี้คุณพรศุลี-รัตนพลใช้เวลาแต่งไม่เกิน 2 ชั่วโมงโดยประมาณ
รรรรร

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ