ชาวเรือชาวไร่สัมพันธ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เสียงเพลงที่ประเลงครึ้มไป
ติดตรึงฤทัยชาวเรือชาวไร่ทั่วกัน
ดังสัญญาโน้มเหนี่ยวใจรักนั่น
เร้าเรียกเพื่อนขวัญถามทวงสัมพันธ์สัญญา

ถึงทางจะต่างกันแสนไกล
แต่ในหัวใจทุกคนรักใคร่ศรัทธา
ยามพบกันก็ปลื้มกันทุกครา
สำรวลเริงร่าประสาเพื่อนรักเพื่อนตาย

รักร่วมใจไมตรี
ร่วมสามัคคีเพื่อนเรานี้ไม่คลาย
ร่วมกอดคอกันไปจวบจนวันวาย
ให้เขากำจายชาวเรือชาวไร่สมญา

ถึงอยู่ใดใจเรา
สนิทนิจเนาด้วยรักเร้าอุรา
ร่วมจิตเป็นใจเดียวเหนี่ยวนำวิญญาณ์
มั่นรักหนักหนาประสาชาติเชื้อสัมพันธ์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงในการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างนักเรียนรายเรือกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมพล ผลสมบูรณ์โชค

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงชาวเรือชาวไร่สัมพันธ์