ไทยช่วยไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศุกรหัศร์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ประเทศไทย เป็นของไทย ใช่ใครอื่น
เราชุ่มชื่น เพราะไทย เป็นไทยมั่น
หากเราเสีย ความเป็นไทย ไปโดยพลัน
ไทยทั่วกัน ระทมทุกข์ ปลุกอาดูร

เรายอมเสีย ชีวา รักษาชาติ
อย่ายอมให้ ไทยเป็นทาส ชาติดับสูญ
มีชีวิต ไร้ชาติ อนาถพูน
จะคอยใคร อนุกูล ให้ป่วยการ

ไทยเท่านั้น ที่จะช่วย ไทยด้วยกัน
ไทยเท่านั้น ร่วมรัก สมัครสมาน
ไทยเท่านั้น สร้างชาติไทย ให้สราญ
ไทยเท่านั้น รักษาบ้าน เมืองของไทย

(ซ้ำ)

ถึงจะมี เหตุภัย ไทยไม่หวาด
ไม่ประมาท ไม่พรั่น ไม่หวั่นไหว
ไทยทนเฉย ทั่วหน้า กล้าสู้ภัย
ร่วมกันสร้าง ชาติไทย เชิดไชย ไชโย

(ซ้ำ)

ถึงจะมี เหตุภัย ไทยไม่หวาด
ไม่ประมาท ไม่พรั่น ไม่หวั่นไหว
ไทยทนเฉย ทั่วหน้า กล้าสู้ภัย
ร่วมกันสร้าง ชาติไทย เชิดไชย ไชโย ไชโย ไชโย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม, การ์ฟิลด์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© มัณฑนา โมรากุลร้องนำหมู่ พ.ศ.2485
ศศิธรารัตน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงไทยช่วยไทย