รำวงชวนเกี่ยว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  (สร้อย)
เงินจะนองเนืองมา เงินจะนองเนืองมา
บ้านเมืองรุ่งเรืองสมหน้าก็เพราะชาวนาไทยเอย
เงินจะนองเนืองมา เงินจะนองเนืองมา
บ้านเมืองรุ่งเรืองสมหน้าก็เพราะชาวนาไทยเอย
ฮ่า ฮ่า ไฮ่

ช.) โอ้แม่น้องหญิงจ๋าอย่าได้นิ่งนอนใจ
(แม่น้องหญิงจ๋าอย่านิ่งนอนใจ)
เร็วๆไวๆออกมา
ไอ้เคียวจะเหงา ไอ้ข้าวจะง่วง
(ไอ้เคียวจะเหงา ไอ้ข้าวจะง่วง)
ขอเชิญฉันปวงไคลคลา
เรามาช่วยกันเกี่ยว (มาช่วยกันเกี่ยว)
มาช่วยกันกำ (มาช่วยกันกำ)
(มาช่วยกันเกี่ยว มาช่วยกันกำ)
เร่งช่วยกันทำไร่นา
ช่วยตัวช่วยชาติช่วยศาสนา มะ ไปกับข้าเถิดเอย
(มะ ไปกับข้าเถิดเอย)
... (สร้อย)

ญ.) พ่อเอ๋ย แม่เอ๋ย อย่าเฉยแชเชือน
(พ่อเอ๋ย แม่เอ๋ย อย่าเฉยแชเชือน)
รีบลงจากเรือนสู่นา
ร่วมเรียงเคียงไหล่ร่วมใจร่วมแรง
(ร่วมเรียงเคียงไหล่ร่วมใจร่วมแรง)
จับเคียวขันแข็งอย่าช้า
นกเอี้ยงมันเอ๋ย (นกเอี้ยงมันเอ๋ย)
เอ๋ยมาเลี้ยงควายเฒ่า (มาเลี้ยงควายเฒ่า)
(นกเอี้ยงมันเอ๋ย มาเลี้ยงควายเฒ่า)
คนไทยกินข้าวจากนา
มาเถิดนะพี่ อย่าช้า มะ ไปกับข้าเถิดเอ๋ย
(มะ ไปกับข้าเถิดเอย)
... (สร้อย)

....................................................

หมายเหตุ.... ในวงเล็บคือลูกคู่ร้องรับ หมู่ชายรับชาย หมู่หญิงรับหญิง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย - ศรีสุดา ร้องนำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงชวนเกี่ยว