อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

4 ธ.ค. 2564
07162
ชุดหนังสือ "๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๒ ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์
สำนักพิมพ์วิช และ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภูมิใจเสนอ ชุดหนังสือทรงคุณค่า “๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้” จัดพิมพ์ในรูปแบบ box set อันงดงามทรงคุณค่า เพื่อร่วมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๘ ทศวรรษของ วงดนตรีสุนทราภรณ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับผู้ที่ชื่นชอบบทเพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ และชนรุ่นหลัง พร้อมเป็นสื่อในการสืบสาน ค้นคว้ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและดุริยศิลป์ เพื่อฝากไว้เป็นอนุสรณ์คู่แผ่นดิน

ชุดหนังสือทรงคุณค่านี้ประกอบด้วยหนังสือทั้งหมด ๘ เล่ม ได้แก่ ๑. หนังสือพระเจ้าทั้งห้า ตำนานความเป็นมาของสุนทราภรณ์ ๒. หนังสือเอื้อ สุนทรสนาน ดุริยกวีสี่แผ่นดิน ๓. หนังสือ ๑๐๐ เพลงดี ๑๐๐ ปี เอื้อ สุนทรสนาน ๔. หนังสือแก้ว อัจฉริยะกุล อัจฉริยะคีตกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๕. หนังสือสุรัฐ พุกกะเวส ยอดขุนพล เพลงสุนทราภรณ์ ๖. หนังสือชอุ่ม ปัญจพรรค์ คีตกวีผู้สร้างสรรค์ บทเพลงรักหวาน อันแสนไพเราะ ๗. หนังสือศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ คีตศิลปิน ครูเพลง นักเลง กวี และ ๘. หนังสือสุนทรียะมาร์เก็ตติ้ง กรณีศึกษา เสรีเซ็นเตอร์ : สุนทราภรณ์

ชุดหนังสือทรงคุณค่า “๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้” เป็นผลงานการค้นคว้าและเรียบเรียง โดย คีตา พญาไท (อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ) นักเขียนเจ้าของรางวัลสุรินทราชา และรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ผู้มีความผูกพันและเป็นแฟนตัวยงของ วงดนตรีสุนทราภรณ์ จึงได้รวบรวมเรื่องราว เกร็ด ประวัติ ของครูเพลงผู้ประพันธ์คำร้องและทำนอง นักร้อง นักดนตรี บทเพลง และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพลงสุนทราภรณ์ จนได้รับความนิยมจากผู้ฟังเป็นอย่างสูง บทเพลงอันไพเราะแฝงด้วยปรัชญาชีวิต ซึ่งผู้อ่านจะได้สัมผัสถึงอัจฉริยภาพของคีตกวีและครูเพลง ผู้เป็นประวัติศาสตร์ของวงการเพลงไทยสากล จาก วงดนตรีสุนทราภรณ์ ผ่านผลงานเพลงอมตะมากกว่า ๒,๐๐๐ เพลง ซึ่งถือว่าเป็นผลงานเพลงอันทรงคุณค่าของชาติที่อนุชนรุ่นหลังควรได้ศึกษาและให้การยกย่องเชิดชูในฐานะ คีตกวีอัจฉริยภาพ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการวงการดนตรีของไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ชุดหนังสือ “๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้” สำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบในเสียงเพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ และเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและข้อมูลอ้างอิงทางประวัติศาสตร์อันจะก่อประโยชน์ทางด้านศิลปศาสตร์ สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ในราคาพิเศษเพียง ๕,๙๙๙ บาท (จากราคาปกติ ๘,๐๐๐ บาท) หนังสือชุด ๘ เล่ม บรรจุในกล่องแข็งติดแม่เหล็กงดงาม เป็นชุดหนังสือพรีเมียม ทรงคุณค่า น่าสะสม (น้ำหนัก ๗ กิโลกรัม)

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสาวิตรี นิลขำ (นก) โทร. 06 3246 5635 อีเมล sawit.wish@gmail.com หรือไลน์ Official: @Wishbooks พิเศษสินค้ามีจำนวนจำกัด พร้อมบริการส่งฟรี

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-14275 ตุลาคม 64 เวลา 15:16 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป