Chompoo

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
7 กุมภาพันธ์ 60
เลขที่สมาชิก 429897
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 60 ปี 9 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 60 เวลา 00:44 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : มัณฑนา โมรากุล,บุษยา รังษี
เพลงที่ชื่นชอบ : ผู้แพ้รัก
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก เฟสบุค

สนใจ อยากมีเพื่อนที่ชื่นชอบเพลงสุนทราภรณ์เหมือนกัน.........