ฟ้ากรุงเทพ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ศรีสวัสดิ์บวร นครอมรพรพราว
สวยเหลืออะเคื้ออะคร้าว
สวยเหมือนแดนดาวจ้าวพรหม
โอแผ่นดินศักดา ภูมิธรรมล้ำหล้าล้ำฟ้าสังคม
วัด วังถั่งถม ช่างงามสมแลดูร่มรื่นไป
ฟ้ากรุงเทพฯกรุงธนฯ เหมือนมีเวทย์มนต์ดลใจ
ฝันหาดินฟ้าอาศัย หลงรักอาลัยบ้านเรือน
ไทยโอ้ไทยประชา เราทุกคนรักหล้ารักฟ้าแฝงเดือน
รักใดไม่เหมือน ไม่สะเทื้อนเตือนทรวงเพื่อนเลื่อนโลม
ฟ้ากรุงเทพฯกรุงธนฯ โสภาน่ายลโพยม
สวยเอ๋ยจะน้อมจะโน้ม ขวัญเอ๋ยลอยโซมสุขไป
ไทยโอ้ไทยประชา เราทุกคนรู้ว่าฟ้านี้ไฉไล
ฟ้าดินถิ่นไหน ร่างอาศัยใจคงได้ชื่นชม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : อ้อย อัฉรา , พรศุลี วิชเวช

ลำนำเพลงฟ้ากรุงเทพ


 
เชิญส่งลำนำเพลงฟ้ากรุงเทพ


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium