ผิดเสียเมื่อไหร่
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พร พิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ว่าแล้วเป็นยังไง ไม่เคยผิดวาจา
เคยติงเคยเตือน เพื่อนยังท้วงมาหาว่าไม่จริง
บอกแล้วยังไงเออ ยังเซ่อให้ชายอิง
เปลืองกายเปลืองใจ ไม่ฟังท้วงติง เขาทิ้งให้อาย
เตือนแล้ว... อย่าหลงเล่ห์เหลี่ยมชาย
ลงท้าย... มิวายถูกหลอกลวง
พูดแล้วไม่ฟังคำ ไม่จำถ้อยทักท้วง
อันคารมชายกลับกลายหมายลวง ซ้ำทรวงทั่วคน
ไม่คิดซ้ำเติมใคร เตือนให้เจียมใจตน
จงระวังใจอย่าให้หมองหม่น ด้วยคนแบบเดิม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : จิตราภรณ์ บุญญขันธ์
เอื้อ สุนทรสนาน ทำนอง - ควบคุมวงดนตรี
วัฒนา ชื่นสุวรรณ เรียบเรียงเสียงประสาน จังหวะโซล
จากแผ่นเสียง ชุด สวัสดี บริษัท โรต้าแผ่นเสียง - เทป จำกัด ผลิตแผ่น ไพบูลย์ ศุภวารี สตูดิโอ บันทึกเสียง กันยายน 2521
คำรัอง - พร พิรุณ

ดำริ

ลำนำเพลงผิดเสียเมื่อไหร่


 
เชิญส่งลำนำเพลงผิดเสียเมื่อไหร่


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium