นครน่าน
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
(หมู่) นครน่านเมืองงาม นามประเทือง งามพร้อมรุ่งเรือง มงคลนาม
นครน่านเมืองดี มีคนงาม ใจงามสดใส ต่างมุ่งยึดองค์ราชา และศาสนาธรรมประจำใจ คุณความดีกระทำไว้ กันทั่วทุกคน ๆ
ช. รักสันติและยุติธรรม
(พร้อม) เราทำนาและหัตถกรรมเลี้ยงชีพตน
ญ. ทั้งยาสูบ ส้มหวานชื่นกมล อยู่อย่างสุขสันติกันทุกคน ใต้ร่มโพธิ์ทองของไทย ๆ เพี้ยง ด้วยอำนาจ พระธาตุแช่แห้ง บันดาลให้น่านปลอดภัย
ช. เราไทยร่วมใจสมัครสมาน มิควรแตกสานสายน้ำน่านเหมือนรวมน้ำใจ
เลือดเดียวกันเรานั้นคือไทย ป้องกันศัตรู ปัองกันภัย น่านไว้ตลอดกาล
(พร้อม) ชาวเรารุ่งเรืองมีจิตไมตรี พี้นดินน่านนี้งามล้ำค่า นั่นหลักเมืองของนครน่าน หลักรวมจิตใจของทุกท่าน น่านสุขสันต์มั่นคง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงประจำจังหวัดน่าน
ดำริ

ลำนำเพลงนครน่าน


 
เชิญส่งลำนำเพลงนครน่าน


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium