พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พศร.
ทำนอง สุนทราภรณ์     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ไทยได้มีเทพองค์หนึ่งจุติมา
ด้วยทรงมีพระบุญญาพระบารมี
ประสูติในบรมราชวงศ์จักรี
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติโรจน์เรืองไทยเทอญ

ปวงข้าไพร่ฟ้าประชาราษฎร์
ขออภิวาทบังคมก้มเกษี
ถวายพรพระกุมารสดุดี
ทั่วธานีแซ่ซร้องสาธุการ

ขอปวงเทพเทวาทั่วสารทิศ
พระตรัยรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสถาน
เฉลิมชัยในองค์ราชกุมาร
ทรงพระสำราญยิ่งยืนนานชั่วกาลเทอญ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... รรรรร
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : พรศุลี นำหมู่
คุณครูดำ (พูลสุข สุริยพงษ์รังษี) ได้ขึ้นต้นบทเพลงนี้มา 1 วรรค และได้ให้คุณพรศุลี-รัตนพล แต่งต่อจนจบโดยได้แนะแนวทางให้โดยสังเขป เพลงนี้คุณพรศุลี-รัตนพลใช้เวลาแต่งไม่เกิน 2 ชั่วโมงโดยประมาณ
รรรรร

ลำนำเพลงพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


 
เชิญส่งลำนำเพลงพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium