นิติศาสตร์สามัคคี
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ทวีปวร
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ยุติธรรมสำหรับท้อง ธาษตรี
ใครจะว่าไป่มี ไป่ได้
แม้ขาดจะกลี ยุคใหญ่ หลวงเฮย
คนต่างคนอยากให้ แต่ล้วนตนดี

พวกเราชาวนิติศาสตร์
คือทายาททาสธรรมล้ำศักดิ์ศรี
ปัญญาชนคนไหนสายเมธี
พวกเรานี้มีพร้อมน้อมแนะนำ

พวกเราชาวนิติศาสตร
คืออำนาจกาจเกรียงเสียงสั่งซ้ำ
อำนวยการงานศาลยุติธรรม
เพื่อชอบชั่วชนทำกรรมสนอง

นิติศาสตร์สามัคคีไม่มีเขา
มีแต่เราเรารักกันฉันพี่น้อง
เงาปรีดีเงาปรีดาเราปรองดอง
เราเรียกร้องปองจิตมิตรสัมพันธ์

นิติศาสตร์สามัคคีพี่และน้อง
โอกาสครองรองรับเราเคล้าเคลือบขวัญ
เราบันเทิงเราเริงรมย์ชมรมกัน
ดื่มสวรรค์ชั้นโดมโลมแดดวง


บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แฟนเพลง

ลำนำเพลงนิติศาสตร์สามัคคี


 
เชิญส่งลำนำเพลงนิติศาสตร์สามัคคี


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium