นิติศาสตร์สมานฉันท์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ทวีปวร
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
นิติศาสตร์สมานฉันท์วันสุขศรี
สามัคคีชาวเราเหล่าแดงเหลือง
ยุติธรรมล้ำเลิศเทิดประเทือง
นามจะเรืองโรจน์อยู่คู่ฟ้าดิน
นิติศาสตร์สมานฉันท์มั่นคงไว้
นิติศาสตร์ครองใจใฝ่ถวิล
นักกฎหมายมั่นในธรรมค้ำแผ่นดิน
ฝากนามไว้ไม่รู้สิ้นคู่ดินไทย
นิติศาสตร์คาดหวังทั้งชายหญิง
รักความจริงดุจตะวันมิหวั่นไหว
เทิดในศักดิ์รักในสิทธิ์เป็นนิจไป
ทุกดวงใจแจ่มจ้าสามัคคี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แฟนเพลง

ลำนำเพลงนิติศาสตร์สมานฉันท์


 
เชิญส่งลำนำเพลงนิติศาสตร์สมานฉันท์


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium