วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์นี้นามสำคัญ
ผองเราคงมั่นร่วมผูกพันในสังคมเรา
วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์น้องพี่พริ้งเพรา
พร้อมเพรียงในเหล่าหมู่แห่งเรา เรารักมั่นคง

สุขหรือทุกข์เรานั้นไม่หวั่นไหว
สร้างสรรค์ไทยสรรค์ไทยให้สูงส่ง
น้อมนำวิทยาพาไทยให้ดำรง
ให้ยืนยงอยู่คู่ขวัญนิรันดร์กาล

ศูนย์รวมดวงใจไมตรี
น้องพี่ร่วมรักสมัครสมาน
น้ำเงินเด่นเรืองวิชากฤดาการ
ชัชวาลโชติอยู่คู่ธาตรี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงของ วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แฟนเพลง

ลำนำเพลงวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์


 
เชิญส่งลำนำเพลงวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium