ตะลุงวิทยาลัยกรุงเทพ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
นามนั้นเกรียงไกรวิทยาลัยกรุงเทพฯ
สถานที่เก็บเกียรติไกรวิไลในหล้า
เรานี้ภูมิใจเพราะเคยใช้วัยชีวา
เริงเร้าวิญญาณ์สัญญาจำมั่นมิคลาย

เพชรก่องเก็จใสทรงไว้ในค่า
เหมือนหนึ่งดังว่าศรัทธาน้ำใจที่ไม่เลือนหาย
ชัยพฤกษ์ชูใบน้อมในไมตรีไม่หน่าย
จนแม้วันวายหัวใจยังใฝ่สัมพันธ์

พร้อม) โอ้เพื่อนน้องพี่วันนี้พร้อมหน้า
ต่างรื่นเริงร่ากลับมาสู่ขวัญ
รวมร่วมมานซึ้งซ่านสุขสันต์
ไม่มีเดียดฉันท์สัมพันธ์อุรา

จะอยู่เหนือใต้แห่งไหนในหล้า
ใฝ่เฝ้าถึงคราที่เคยสุขสันต์
ความผูกพันหลอมหล่อเรานั้น
ด้วยใจใฝ่ฝันรักกันไม่คลาย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : จิตราภรณ์ บุญญขันธ์, บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ นำหมู่
เพลงประจำวิทยาลัยกรุงเทพฯ
ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
แฟนเพลง

ลำนำเพลงตะลุงวิทยาลัยกรุงเทพ


 
เชิญส่งลำนำเพลงตะลุงวิทยาลัยกรุงเทพ


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium