นิติศาสตร์สมานฉันท์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ทวีปวร
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
นิติศาสตร์สมานฉันท์วันสุขศรี
สามัคคีชาวเราเหล่าแดงเหลือง
ยุติธรรมล้ำเลิศเทิดประเทือง
นามจะเรืองโรจน์อยู่คู่ฟ้าดิน
นิติศาสตร์สมานฉันท์มั่นคงไว้
นิติศาสตร์ครองใจใฝ่ถวิล
นักกฎหมายมั่นในธรรมค้ำแผ่นดิน
ฝากนามไว้ไม่รู้สิ้นคู่ดินไทย
นิติศาสตร์คาดหวังทั้งชายหญิง
รักความจริงดุจตะวันมิหวั่นไหว
เทิดในศักดิ์รักในสิทธิ์เป็นนิจไป
ทุกดวงใจแจ่มจ้าสามัคคี

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว
ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน
หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสวรรค์
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
©


ลำนำเพลง คลิกที่นี่

เกร็ดเพลง
เพลงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แฟนเพลง
 
เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงนิติศาสตร์สมานฉันท์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium