งาน “นวัตศิลป์ไทย เทิดไทองค์ราชินี
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 57 เวลา 17.00 - 18.00 น.พบกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ และคลื่นลูกใหม่

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา จ.สุมทรสงคราม
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57 เวลา 17.00 - 18.00 น.พบกับวงดนตรีสุนทราภรณ์และคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

“พิกุลแก้วร่วมใจ สานสายใยสถาบัน”
ณ โรงละครแห่งชาติ ถ.ราชินี
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 57 เวลา 13.30 – 17.30 น.


จัดโดย จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
บัตรราคา 2500, 2000, 1500, 1000, 800 และ 500 บาท
บัตรมีจำหน่ายที่ สมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ โทร 02-622-0018, 089-881-5681 คุณชีวิน หรือที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ลีลาศเพลินใจ สายใยสุนทราภรณ์ ครั้งที่ 2
ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กทม.
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 57 เวลา 13.00 - 17.00 น.


บัตรราคา โต๊ะละ 15,000 บาท และ 12,000 บาท
บัตรมีจำหน่ายที่ คุณสาโรช เจริญสวัสดิ์ โทร. 094-348-1177

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบกองทุนสวัสดิการนักร้อง-นักดนตรี ปัจจุบันของวงสุนทราภรณ์

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

"พฤษภาหรรษากับสุนทราภรณ์"
ณ โรงละครแห่งชาติ ถ.ราชินี
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 57 เวลา 13.30 - 17.00 น.


จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
บัตรราคา 5000, 2000, 1500, 1000, 800 และ 500 บาท
บัตรมีจำหน่ายที่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โทร. 02-354-1801-2 ต่อ 12 และ 13

นักร้องรับเชิญ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ, ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ และ ดวงดาว เถาว์หิรัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

"ขุนพลเพลงคู่ใจของครูเอื้อ สุนทรสนาน"
ณ โรงละครแห่งชาติ ถ.ราชินี
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 57 เวลา 13.30 - 17.30 น.


จัดโดย มูลนิธิสุนทราภรณ์
บัตรราคา 2000, 1500, 1000, 800 และ 500 บาท
บัตรมีจำหน่ายที่ ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium