“๑๐๐ ปีชาตกาลครูแก้ว อัจฉริยะ...ศิลปิน”
ณ โรงละครแห่งชาติ ถ.ราชินี
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 58 เวลา 13.30 - 17.00 o.


จัดโดย มูลนิธิสุนทราภรณ์ร่วมกับทายาทครูแก้ว อัจฉริยะกุล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

"น้ําใจรามาธิบดีสู่จักรีนฤบดินทร์กับวงดนตรีสุนทราภรณ์"
ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 58 เวลา 13.30-17.00 น


จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 081 285 1427

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...นินจาขาว

“จุฬาฯวิถี ลีลาสุนทราภรณ์ ศตวรรษานุสรณ์ ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์”
ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 58 เวลา 14.00 - 17.30 น.


จัดโดย มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัตรราคา 3500, 2000, 1500 และ 1000 บาท
บัตรมีจำหน่ายที่ บัตรราคา 3500, 2500 และ 2000 บาท ติดต่อคุณยุพิน โทร. 089-789-5955, บัตรราคา 1500 บาท ติดต่อคุณอรสา 084-435-4013, บัตรราคา 1000 ชั้นล่าง ติดต่อคุณดวงพร 087-971-2661 และบัตรราคา 1000 ชั้นบน ติดต่อคุณอุทัย 081-494-3309 หรือคุณรัตติยา โทร. 086-088-3406

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

"เรารัก ม.พ. แด่ ม.พ.ด้วยดวงใจ"
ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 58 เวลา 13.30 - 17.00 น.


จัดโดย สตรีมหาพฤฒารามสมาคมและโรงเรียนสตรีมหาพฤษาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...นินจาขาว

"อุทกธารล่องไหลไปกับสุนทราภรณ์"
ณ หอประชุม TOT ถนนแจ้งวัฒนะ
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 58 เวลา 13.30 - 17.00 น.


จัดโดย สมาคมนักอุทกวิทยาไทย

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...นินจาขาว

คอนเสิร์ตการกุศล
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 58 เวลา 13.30 - 17.00 น.


จัดโดย สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ร่วมกับ อ.สง่า ดามาพงศ์

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...นินจาขาว

รวมใจไทยภักดิ์ รักษ์วังพญาไท
ณ สวนโรมัน พระราชวังพญาไท
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 58 เวลา 17.00 - 19.00 น.


จัดโดย มูลนิธิสุรเกียรติ์ - ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ รายได้มอบมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทฯ

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...นินจาขาว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium