มติของกรรมการ/ที่ปรึกษา มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ -
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 60 เวลา 0.00 น.กรรมการ/ที่ปรึกษา มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีมติให้วงดนตรีสุนทราภรณ์งดการรับงานบรรเลงทุกประเภทตั้งแต่บัดนี้จนถึงพระราชพิธีศตมวาร ๑๐๐ วัน ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ จึงขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium