“ฟลอร์เฟื่องฟ้า”
ณ เพลินวาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 58 เวลา 18.30 - 22.30 น.


รอบที่สอง วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 58 เวลา 19.00 - 23.00 น.
รอบที่สาม วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 58 เวลา 19.00 - 23.00 น.
บัตรมีจำหน่ายที่ คุณโอ โทร. 083-655-1544 หรือ ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427

- ร่วมลีลาศ รำวง กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ - และวันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เริ่มบรรเลงเวลา 18.30 – 22.30 น.

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

“บูชา-อาลัย 34 ปีครูเอื้อ สุนทรสนาน กับผู้หญิงคนนี้ ศรวณี โพธิเทศ”
ณ ศาลาเฉลิมกรุง
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 58 เวลา 13.30 - 17.00 น.


จัดโดย ศรวณี โพธิเทศ
บัตรราคา 2500, 2000, 1500, 1000, 800 และ 500 บาท
บัตรมีจำหน่ายที่ ศรวณี โพธิเทศ โทร. 081-939-9141 หรือที่ ศูนย์บริการ สุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427

นักร้องรับเชิญ สุดา ชื่นบาน, ฉันทนา กิตติยพันธ์

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ "๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ณ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม, กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และนครซูริค สมาพันธรัฐสวิส
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 58 เวลา 19.00 – 22.00 น. ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม


รอบที่สอง วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 58 เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
รอบที่สาม วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 58 เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ นครซูริค สมาพันธรัฐสวิส
จัดโดย กระทรวงต่างประเทศ

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

"รักไร้พรมแดน ครั้งที่ 4"
ณ หอประชุมใหญ่ TOT ถ.แจ้งวัฒนะ
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 58 เวลา 13.30 - 17.00 น.


จัดโดย สโมสรซอนต้า (ประเทศไทย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

“ด้วยรักและผูกพัน นาฏศิลป์เพชรเกษม” ครั้งที่ 2
ณ โรงละครแห่งชาติ ถ.ราชินี
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 58 เวลา 13.30 - 17.00 น.


จัดโดย ชมรมนาฏศิลป์เพชรเกษม
บัตรราคา 2000, 1500, 1000, 800 และ 500 บาท
บัตรมีจำหน่ายที่ ชมรมนาฏศิลป์เพชรเกษม โทร. 081-869-2087 หรือที่ ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427

นักร้องรับเชิญ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ, ปกรณ์ พรพิสุทธิ์, รังษิยา บรรณกร, อ๊อด คีรีบูน

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ราชนารีสดุดี: คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 58 เวลา 14.00 - 17.00 น.


รอบที่สอง วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 58 เวลา 14.00 - 17.00 น.
จัดโดย มูลนิธิสุนทราภรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
บัตรราคา 2500, 2000, 1500, 1000 และ 500 บาท
บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิ๊กเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม เป็นต้นไป โทร. 02-262-3456

หรือติดต่อล่วงหน้าที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium