คำแนะนำ

          การตั้งกระทู้ใหม่

          การตอบกระทู้
          การค้นหากระทู้
          การจัดเรียงกระทู้
          การอ่านกระทู้ที่มีผู้ตอบล่าสุด
          การดูกระทู้เก่า
          กติกา
 
การตั้งกระทู้ใหม่
กระทู้ที่ตั้งใหม่ควรเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีการตั้งเป็นกระทู้มาก่อน ควรอ่านกระทู้เก่า ๆ ก่อนตั้งกระทู้ใหม่ อาจใช้วิธีค้นหาคำสำคัญเพื่อดูว่ามีการตั้งกระทู้เรื่องนั้นไว้แล้วหรือไม่ ถ้ามีแล้วควรแสดงความคิดเห็นในกระทู้นั้น ๆ แทนการตั้งกระทู้ใหม่ บ้านคนรักสุนทราภรณ์มีการจัดลิ้งค์ไว้ให้เข้าไปอ่านกระทู้ล่าสุดที่มีผู้ตอบได้ แม้ว่าจะเป็นกระทู้เก่าก็ตามทำให้ความเห็นของท่านเป็นปัจจุบันเสมอ ปรดหลีกเลี่ยงการแตกกระทู้โดยไม่จำเป็น

ในกรณีที่ต้องการตั้งกระทู้ใหม่ให้ทำดังนี้

- คลิก "ตั้งกระทู้" จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
- พิมพ์หัวข้อในช่อง "หัวข้อกระทู้" หัวข้อควรกระชับ ถ้ายาวเกินไปจะทำให้หน้าแสดงผลไม่สวยงาม
- ในช่อง "ข้อความ" ให้พิมพ์ข้อความตามปกติ ถ้าต้องการใส่ link ให้พิมพ์ URL Address ได้เลยโดยไม่ต้องมีอักษรหรือข้อความเพิ่มเติม เช่น
http://www.websuntaraporn.com
- ในกรณีที่มีช่องให้เติมชื่อผู้ส่ง ให้พิมพ์ชื่อผู้ส่ง ท่านสามารถใช้นามแฝงใด ๆ ก็ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงชื่อที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นผู้อื่น บ้านคนรักสุนทราภรณ์ไม่อนุญาตให้ท่านใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ โดยเฉพาะการใช้หลาย ๆ ชื่อในกระทู้เดียวหรือกระทู้ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน จากนั้นคลิก "ส่ง"
- ในกรณีที่ไม่มีช่องให้เติมชื่อผู้ส่ง แสดงว่าท่านเคยฝากข้อความไว้ในห้องกระทู้นี้แล้ว หรือท่านเคยใช้ห้องพบปะพูดคุยมาก่อน หรือคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่เคยถูกใช้เพื่อการนี้มาก่อน เมื่อท่านคลิก "ส่ง" ชื่อที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้จะปรากฎเป็นชื่อของท่านในห้องกระทู้ ถ้าท่านเห็นว่าชื่อนี้ไม่ควรเป็นชื่อของท่านโปรดแจ้งลุงเว็บที่ web@websuntaraporn.com เพื่อแก้ไขชื่อให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการ ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ท่านอาจพิมพ์ชื่อของท่านท้ายข้อความที่ท่านต้องการส่งเพื่อแสดงว่าข้อความนี้เป็นของท่านก็ได้

กลับไปที่หัวข้อคำแนะนำ

การตอบกระทู้
- คลิกหัวข้อกระทู้ที่ต้องการอ่านจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
- ในช่อง "ข้อความ" ให้พิมพ์ข้อความตามปกติ ถ้าต้องการใส่ link ให้พิมพ์ URL Address ได้เลยโดยไม่ต้องมีอักษรหรือข้อความเพิ่มเติม เช่น
http://www.websuntaraporn.com
- ในกรณีที่มีช่องให้เติมชื่อผู้ส่ง ให้พิมพ์ชื่อผู้ส่ง ท่านสามารถใช้นามแฝงใด ๆ ก็ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงชื่อที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นผู้อื่น บ้านคนรักสุนทราภรณ์ไม่อนุญาตให้ท่านใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ โดยเฉพาะการใช้หลาย ๆ ชื่อในกระทู้เดียวหรือกระทู้ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน จากนั้นคลิก "ส่ง"
- ในกรณีที่ไม่มีช่องให้เติมชื่อผู้ส่ง แสดงว่าท่านเคยฝากข้อความไว้ในห้องกระทู้นี้แล้ว หรือท่านเคยใช้ห้องพบปะพูดคุยมาก่อน หรือคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่เคยถูกใช้เพื่อการนี้มาก่อน เมื่อท่านคลิก "ส่ง" ชื่อที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้จะปรากฎเป็นชื่อของท่านในห้องกระทู้ ถ้าท่านเห็นว่าชื่อนี้ไม่ควรเป็นชื่อของท่านโปรดแจ้งลุงเว็บที่ web@websuntaraporn.com เพื่อแก้ไขชื่อให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการ ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ท่านอาจพิมพ์ชื่อของท่านท้ายข้อความที่ท่านต้องการส่งเพื่อแสดงว่าข้อความนี้เป็นของท่านก็ได้

กลับไปที่หัวข้อคำแนะนำ

การค้นหากระทู้
- พิมพ์คำหรือข้อความที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหากระทู้
- คลิก "ค้นหากระทู้"
การจัดเรียงกระทู้
ปกติกระทู้จะเรียงจากกระทู้ใหม่ไปเก่า ถ้าต้องการจัดเรียงแบบอื่นให้เลือกในช่องเรียงกระทู้ จากนั้นคลิก "เรียงกระทู้"
การอ่านกระทู้ที่มีผู้ตอบล่าสุด
ทำได้ 2 วิธี
 

1. ใช้แถบ "กระทู้ล่าสุดที่มีผู้ตอบ" ที่อยู่ด้านบน จะเรียงหมายเลขกระทู้ล่าสุดที่มีผู้ตอบไว้ ท่านสามารถคลิกที่หมายเลขกระทู้ได้เลย
2. ใช้การจัดเรียงกระทู้โดยเลือก จัดเรียงกระทู้ "จากคำตอบล่าสุด"

กลับไปที่หัวข้อคำแนะนำ

การดูกระทู้เก่า
- คลิกที่เลขหน้าที่อยู่ด้านล่างหลังคำว่า "ไปหน้า" ตัวเลขเหนือคำว่า "ไปหน้า" เป็นเลขหน้าปัจจุบัน
กติกา
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ไม่สามารถรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ของผู้เข้ามาใช้บริการได้ เราทำได้แต่เพียงลบกระทู้หรือคำตอบที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสมออกเท่านั้น และอาจทำการบล็อคไม่ให้ผู้ส่งข้อความดังกล่าวเข้ามาที่บ้านคนรักสุนทราภรณ์อีกถ้าเห็นว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงหรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อบุคคลอื่น
- กระทู้หรือคำตอบที่ "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" ถือว่า "ไม่เหมาะสม"
 

1. ใช้คำหยาบ
2. ปั่นกระทู้โดยใช้หลายชื่อ
3. ซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าโดยตรงหรือแอบแฝง
4. ใช้คำไม่สุภาพโดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น
5. ติชมโดยไม่สุจริตใจ เช่น แกล้งชมตัวเอง ชมเองตอบเอง ติแล้วติอีกโดยเปลี่ยนชื่อไปเรื่อย ๆ เป็นต้น
6. ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายหรือศีลธรรม
7. เจตนาให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลอื่น เช่น เข้ามาตอบในนามของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ทั้ง ๆ ที่ตนเองไม่ใช่หรือไม่ได้รับมอบหมาย
8. ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ "บ้านคนรักสุนทราภรณ์"

กลับไปที่หัวข้อคำแนะนำ