พร พิรุณ

จากหนังสือ  "ครูเพลง" (ฉบับพิเศษ) ของ ถวัลย์  สุรภาพประดิษฐ์

สุคนธ์ พรพิรุณ เกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2478 ที่จังหวัดราชบุรี นกรมทหารในสกุล "กุสุมภ์" ต้นตระกูลบิดาคือคน "โคราช" มีวัดของตระกูลที่จังหวัดนครราชสีมา คือวัด "กุสุมภ์ศรัทธาธรรม" ถนนมิตรภาพ ตรอกจันทร์ ซึ่งสร้างโดยคุณย่า แหน กุสุมภ์
การศึกษา ประถมศึกษาเรียนในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 บิดาเป็นนายทหารจึงโยกย้ายไปตามจังหวัดต่างๆ จบประถมปีที่ 4 ที่ร.ร. อาจศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สงครามกำลังจะเลิกพอดี ครอบครัวเข้ากรุงเทพฯ เรียนต่อที่ ร.ร.เทเวศร์วิทยาลัย มัธยมที่ 1 จากมัธยมปีที่ 2-6 เรียนที่ ร.ร.เซ็นต์ฟรังค์ซีสซาเวียร์คอนเวนต์
ศึกษาวิชาชีพ จบวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ชั้น 1 ปี 2498 (สมัยนั้นยังไม่มีพยาบาลปริญญา) ประกอบอาชีพพยาบาลอยู่ช่วงหนึ่งจนสอบเป็นข้าราชการชั้นตรีได้เมื่อปี 2504 ที่เทศบาลนครกรุงเทพ ลาออกเมื่อปี 2505
เข้ารับราชการทหาร ในกองดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 1 และลาออกประกอบอาชีพอิสระ แต่งเพลงขายเป็นหลัก แต่งเพลงให้กับวงดนตรีใหญ่ๆ หลายวง เช่น วงวายุบุตรของกองสลาก วงดนตรีของธนาคารออมสิน (ยุคครูสมาน กาญจนะผลิน เป็นหัวหน้าวงดนตรี) วงดนตรีสุราบางยี่ขัน (ยุคครูประสงค์ ภาคสุข เป็นหัวหน้า) ท้ายสุดอยู่กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ตลอดมา เข้าบ้างออกบ้างเป็นช่วง ตามภาวะของความจำเป็นทางเศรษฐกิจ
เพลงที่ทำชื่อเสียงให้มาก คือ คิมหันต์พิศวาท, อยากรักคนที่พลาดรัก, รอยมลทิน, ขอให้เหมือนเดิม, รางวัลชีวิต, ฝนหยาดสุดท้าย, ใครก็ได้ถ้ารักฉันจริง, ผิดด้วยหรือถ้าเราจะรักกัน, ใจชายใจหญิง, กว่าจะรักกันได้, ฉันยังคอย, หาดผาแดง, คนใจมาร ฯลฯ
ขณะนี้แต่งเพลงให้กับสถาบันต่างๆ มากมาย มีผลงานเพลงถึงปัจจุบันคาดว่าใกล้ 3,500 เพลง
อาชีพเสริม เปิดสำนักงานโหราศาสตร์ยูเรเนียน เขียนคำพยากรณ์ลงในนิตยสารต่างๆ
หน้าที่ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนวิชาการประพันธ์เพลงแก่นักศึกษาภาคดนตรี สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา…เป็นวิทยากรพิเศษในหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับดนตรี และเพลงแก่ศูนย์ประยุกต์ และบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอบรมการร้องเพลง และประพันธ์เพลงแก่สถาบันทั่วไป
1. ค้นคว้ารวบรวมเพลงไทยสากลจากยุคเริ่มต้นเมื่อปี 2446 จนถึงปัจจุบันของทุกครูเพลง รวมเป็นเล่มให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ทางกาศึกาาในการประพันธ์เพลงของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
2. สร้างตำราว่าด้วยการประพันธ์เพลง ให้สอดคล้องกับทำนองตามหลักดนตรีสากล ให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่กับนักศึกษาดุริยางคศิลป์และบุคคลที่สนใจทั่วไป
3. สร้างผลงานใหม่ให้เกิดในวงการเพลง และเพลงสถาบันต่างๆ
4. ประพันธ์เพลงให้กับวงดนตรีในส่วนราชการหลายแห่ง
การอบรมความรู้และหน้าที่พิเศษ
1. จิตวิทยาสำหรับเด็ก (จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี)
2. เข้ารับการอบรมวิชาทหาร (จากกรมการรักษาดินแดน)
3. เรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียนจากโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพฯ รับประกาศนียบัตรจากเยอรมัน เขียนคำพยากรณ์ลงตามนิตยสารฯ
4. รับประกาศนียบัตรทางภาษาอังกฤษจากสำนักวาติกันกรุงโรม เมื่อเป็นนักเรียนมัธยมปีที่ 5
5. วิชาผู้นำในสนามเด็กเล่น เมื่อยังเป็นหัวหน้าย่อยสงเคราะห์แม่และเด็ก
6. เคยเป็นที่ปรึกษา พลเอกวันชัย อัมพุนันทน์ ผอ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
7. เป็นที่ปรึกษาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (โดยการแต่งตั้งจากอธิบดี อรุณ งามดี)
8. เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาดนตรีระดับประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 ปี (หยุดสอนเพราะไม่สะดวกในการเดินทาง)
9. สอนการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระราม 7)
10. เป็นวิทยากรให้การอบรมวิชาดนตรีระดับประถมศึกษา ให้แก่คณะครูและศึกษานิเทศก์ จังหวัด ปัตตานี - นราธิวาส - และยะลาบางอำเภอ
11. เล่นดนตรีได้หลายเครื่องมือ Electronic Organ, Piano, Hawaiian Guitar ร้องเพลงได้หลายภาษา ไทย จีน ญี่ปุ่น สเปน ปัจจุบันร้องเพลงที่ห้องอาหารเมธาวลัยศรแดง เสาร์ (กลางคืน) ทำงานที่ตรงนี้มา 5 ปีแล้ว แต่งเพลง เล่นดนตรี ร้องเพลง กับวงดนตรี "สุนทราภรณ์" เมื่อมีงานของวงเกือบทุกครั้ง

ผู้ส่ง : ไวโอลิน

 
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ http://dodee.com/suntaraporn

บทความที่ปรากฎที่นี่เป็นบทความที่คนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เป็นผู้เขียนขึ้นหรือคัดหรือตัดตอนมาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และส่งมาให้เรา โดยมีเจตนาเพื่อเทิดทูนครูเพลงและบทเพลงสุนทราภรณ์ อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า หากท่านพบว่าท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่ประสงค์ที่จะให้มีการเผยแพร่บทความของท่านสู่สาธารณะ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยด่วนเพื่อที่เราจะทำการนำออกจากเว็บไซด์ในทันทีที่ได้รับแจ้งจากท่าน โดยท่านสามารถแจ้งให้ทางเราทราบโดยส่ง email ไปที่ บรรณาธิการห้องบทความ