อย่าลืมที่รัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง สมพงษ์ ทิพยกลิน     
  ... อย่าลืม .... ที่รัก
อย่ารักเพียงลองลวงน้องของพี่
ดวงใจดวงนี้
น้องได้พลีรักคุณนี้เต็มหัวใจ
... อย่าลืม .... แก้มน้อง
ที่หมองราคีจุมพิตคุณให้
เป็นรอยตราไว้
ซึ้งตรึงใจน้องจำในวิญญา
... อย่าลืมอย่าร้าง
สงสารตัวน้องบ้างคุณขา
อย่าเปลี่ยนวาจา
ความรักลาจากใจ
... อย่าลืม .... ที่รัก
หากรักเพียงลองใจน้องหมองไหม้
จงจำคำไว้
ขอชื่นใจรักตัวน้องเพียงคนเดียว
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงอย่าลืมที่รัก