ฝนจ๋าฝน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ช. ฝน ฝน จ๋า ฝนเทลงมาให้เย็นชื่นใจ
....ท้องนา ท้องไร่ ทุกทางทั่วไปสดใสงามตา

ญ.ฝน ฝน ฝน พระอินทร์คงซนเล่นกลจับปลา
....ฟ้าเท ฝนซ่า น้ำนองกุ้งปลาเล่นฝนเริงใจ

ช. มองเจ้าทุยพิลึก ได้ฝนมันคึกกันใหญ่
....กิ่งไม้...แกว่งไกว ดอกไม้ดอกใดได้ฝนก็บาน

ญ.ฝน ฝน หนอ โถชาวนารอ รอมาตั้งนาน
....ฝนมา ไถหว่าน ทุกคนชื่นบานเมื่อฝนโปรยมา

* ช.ฝน จ๋า ฝน ฝนเย็นกมลชุ่มในอุรา
....สาวเอย...น้องข้า มะ เชิญเจ้ามาเล่นฝนไวๆ

ญ.ฝน ฝน จ๋า ฝนเทลงมาให้เย็นชื่นใจ
....ล้างความ...หมองไหม้ ระเริงหทัยอยู่ทุกนาที

พ. เราสนุกหนักหนา เมื่อฝนโปรยมาเต็มที่

ช. อาบฝนชุ่มดี ตุ่มของใครมีใส่น้ำให้พอ

พ. ฝน จ๋า ฝน ฝนโปรยลงบนหทัยที่รอ
...ฝนโปรย...รักก่อ สองเราคู่คลอเล่นฝนเพลินใจ

(ซ้ำต้งแต่ * จนจบ)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ไวโอลิน
ผู้ขับร้อง : เลิศ-ศรีสุดา
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2503 โดย เลิศ ประสมทรัพย์ - ศรีสุดา รัชตะวรรณ
กังหันลม
© ฝน จ๋า ฝน ฝนโปรยลงบนหทัยที่รอ

ชอบตรงนี้มากๆครับ
บ้านต้นสน
© จังหวะร็อค

© ฟังเพลงและดูMVได้ที่นี่ http://www.youtube.com/watch?v=oqU9YlxlaM4
โก๋หลังวัด ๐๑
© 0877402825
pepe za100
© เคยชม ฟังเพลงนี้บ่อยๆ เมื่อวงสุนทราภรณ์ บรรเลงที่ เวทีสวนอัมพร วันพุธ ออกอากาศ สถานี อส.พระราชวังดุสิต เมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้ว เป็นเพลงที่สนุก เสียงสูงมาก
ปริสุทธิ์ตลิ่งชัน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงฝนจ๋าฝน