ปรารถนา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ปรารถนาพาฝันไป
สู่แดนไหนไฉไลรื่น
มีสวรรค์วิมานหมื่น
ชวนชื่นชีวา

ปรารถนาพาฝันปอง
ร่ำเรียกร้องรักในหล้า
มารับขวัญรอคอยท่า
รักพานิทรารมย์รื่น

อกเอ๋ยอกใจ
เพ้อครวญใคร่ฝันไปกับวันคืน
รักมั่นประโคมเพลงโหมครั่นครืน
เราขวัญยืนชื่นชม

ปรารถนาพาฝันไป
สู่แดนไหนหมายเย็นร่ม
มีนกร้องเพลงเริงรมย์
รักเพลินภิรมย์รักใคร่
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สมถวิล
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้อยู่ในแผ่น longplay ชุดสุนทราภรณ์อนุสรณ์ออกจำหน่ายประมาณ
ปี ๒๕๒๐ มีเพลงเพราะๆ หลายเพลง เช่น อยู่อยู่มันก็ไป

แนน
© เนื้อร้อง ของ ครูศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
อ้วน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงปรารถนา