สร้างไว้เถิดความดี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
  โลกมนุษย์มันวุ่นวายเสียยิ่ง
บางคนรวยมักทำหยิ่งแบ่งชั้น
คนมั่งมีกับคนจนนั้น
รักกันชอบกันก็ต้องมีกำแพงใจ
มาแต่ตัว ไปแต่ตัว ใจไม่ชั่ว กลัวอะไร
เกิดเป็นคนหมั่นสร้างบุญไว้
แม้ชีพสิ้นไป อย่าให้ใครมานินทา

โลกมนุษย์มันเปลี่ยนแปรสำส่อน
เล่นละครสวมหน้ากากเข้าหา
บางคนรวยแต่ขาดเมตตา
ทรัพย์มีท่วมฟ้าก็ไม่พ้นวายชีวี
รวยก็ตาย จนก็ตาย กายเน่าเหม็น ดังเช่นผี
เกิดเป็นคนจงโอบอ้อมอารี
สร้างคุณความดี เพื่อศักดิ์ศรีวงศ์ตระกูล

(ซ้ำทั้งหมด)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์
ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์ - ศรีสุดา รัชตะวรรณ , หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ทำนองนำมาจากเพลงไทยเดิม "คางคกปากสระ"
การ์ฟิลด์
© ผลงานทั้งคำร้องและทำนองของ คุณชาตรี ศิลปสนอง ไม่ใช่เพลงสุนทราภรณ์
คนนอนดึก
© แก้ไขเนื้อเพลง
"เกิดเป็นคนจงโอบอ้อมอารี"

เป็น
"เมื่อเป็นคนจงโอบอ้อมอารี"
สมจินตนา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสร้างไว้เถิดความดี