เพลงสื่อสัมพันธ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โชคบันดาลให้ฉันได้สุขสันต์
ชื่นบานฤดีเรียนดนตรีสมดังอุรา
เฝ้าใฝ่ปองนานมาฝันหนักหนา
จะมารื่นรมย์หวังสุขสมชื่นชมด้วยเพลง

เพลินใจเบิกบานคราญครื้นเครง
รื่นเริงเมื่อเสียงเพลงบรรเลงกล่อมพา
เพลงเป็นสื่อนำชนทั้งหล้า
ผูกพันและน้อมพามิตรมาสู่กัน

เชิญเชิญเชิญเชิญเชิญมาเร้าเริงชีวัน
สุขเสียงเพลงเสกสรรค์สร้างมิตรสัมพันธ์ชื่น
เสียงเพลงกล่อมบรรเลงเร้าให้ชีวันยงยืน
ทุกวันคืนชื่นอุราสำราญชีวาเริงรมย์
ณ แดนแห่งดุรีย์นั้นย่อมไม่มีความตรม
ทุกสังคมต่างชื่นชมนิยมแต่เพลง

เพลงนั้นคือสื่อสันต์กล่อมอภินันทน์ครื้นเครง
เมื่อสื่อเสียงเพลงบรรเลงเร้าพาขวัญ
ความทุกข์ใดอย่าคิดชื่นฉ่ำชีวิตนิรันดร์
มาสื่อสัมพันธ์เรียนเพลงพริ้งเพริศพา

ทุกหมู่ชนเชื้อชาติภาษา
ใช้เพลงพา
รักผูกพันรักผูกพัน
สังสรรค์กันด้วยเพลง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุนทรีย์บันเทิง
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เป็นเพลงประสานเสียงขับร้องหมู่
โดยนักเรียนโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
2. จังหวะแมทโปเตโต้
สุนทรีย์บันเทิง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเพลงสื่อสัมพันธ์