บุรีรัมย์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง วิลาศ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  บุรีรัมย์นามธานีศรีสง่า
เป็นพาราน่าชื่นชมสมนามไฉน
แผ่นดินทองของเราผองชาวไทย
เราภาคภูมิใจฤทัยสุขสันต์ทุกวันเวลา

ประวัติจารึกผนึกไว้ในประวัติ
ศาสตร์ของชาติแต่โบราณมานานช้า
เราร่วมรักสมานสมัครป้องนครา
จนหมู่ปัจจาขามขยาดไม่อาจราวี

พนมรุ้งสง่างามเป็นนามปราสาท
แลพิลาศเคียงคู่บุรีศรี
สูงเสียดฟ้าน่าชื่นชูคู่ธานี
แห่งเดียวที่มีในแคว้นแดนอีสาน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้ก็ไม่รู้จักครับ ทำนองอย่างไรครับหาได้ที่ไหนครับ ท่านผู้รู้โปรดให้หนทาง ผมคนบุรีรัมย์ครับ
มนูเทพ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงบุรีรัมย์