เหนือเกล้า

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัสน์ พุกกะเวส
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าศิลปิน
เหนือเกล้าของเราคือพระปรมินทร์ภูมิพล
จากสรวงสวรรค์พระเป็นมิ่งขวัญแห่งชน
พระกรุณาหลั่งล้นเหมือนสายฝนอันชื่นใจ
ธ เป็นร่มโพธิ์แก้วปกป้อง
ธ เป็นร่มโพธิ์ทองคุ้มผองภัย
ให้ความร่มเย็นเย็นกว่าร่มไทร
พระหฤทัยสดใสเกินกว่าวาริน
พระบารมีล้นเกล้า หลักชัยของชาวศิลปิน
ข้าบาททั้งหลายขอถวายชีวิน
แด่พระสยามินทร์ ภูมิพล
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้เป็นเพลงที่ครูเอื้อและครูสุรัฐร่วมกันแต่งในนามของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้บรรเลงถวายเป็นครั้งแรกต่อหน้าพระพักตร์ด้วย
อ้ายเสือ
© เพลงเหนือเกล้า นี้ หรั่ง ร็อคเคสตร้า นำมาร้องใหม่ แต่เป็นเนื้อร้องใหม่ครับ
5-929-9848
© เพลงนื้ บรรเลงครั้งแรก 20 มีนาคม 2539 ก่อนพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
5-929-9848

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเหนือเกล้า