เภสัชเกียรติกำจร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เภสัชเกียรติกำจร เภสัชกรเทิดทูนบูชา
คุณความดีที่สร้างสรรกันมานั้นยิ่งใหญ่
เราพากเราเพียร เราต่างเรียนกันไป
ด้วยหัวใจมุ่งวิวัฒน์เภสัชกรรม
ร่วมความสัมพันธ์ยึดมั่นสามัคคี
ใต้ขจีธวัชเภสัชช่วยนำ
ภาคภูมิใจเพราะผลในเภสัชกรรม
ผลที่ทำขจัดทุกข์ เสริมความสุขสบาย
คณะเภสัชเราร่วมรัก
เสริมศักดิ์วิชาให้เพริดพราย
เชิดชูขจีธวัชมั่นหมาย
แม้ชีพมลายก็มิวายบูชา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... -

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงประจำวิชาชีพเภสัชกรรมอีกเพลงหนึ่งที่เมื่อร้องขึ้นแล้ว พวกเราชาวเภสัชจะรู้สึกภาคภูมิใจมากๆครับ
Rx26KKU

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเภสัชเกียรติกำจร