ตามทุย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หญิง 1) ทุยใครเห็นบ้างทุย
ฉันมาตามทุยทุยหายเกือบปี
ทุยทุยฉันอ้วนพี
เขาทำงานดีทุยนี้จากนา

หญิง 2) ทุยไม่เห็นผ่านมา
ฉันจะช่วยพาไปหาพี่ทุย
ทุยใครนะชื่อทุย

หญิง 1) เขาเป็นควายทุยทุยนั้นชื่อควาย

หญิง 2) ตายจริงฉันนึกว่าคนหาย

หญิง 1) ที่จริงนั้นคือควายหายไปตั้งเกือบปี

หญิง 2) ควายทุยไม่เคยเห็นสักที

หญิง 1) ฉันมีเจ้าทุยนี่ขี่หลังชมจันทร์

หญิง 2) ไปไปไปตามเจ้าทุยกัน

หญิง 1) หากเจอต้องตีมันเพราะมันหลบหน้าหนี

หญิง 2) ตามควายให้เจอสักทีก็ดี

หญิง 1) แม้นเจอให้ลองขี่ขี่หลังเพลินใจ

ชาย 1) ทุยทุยของผู้ใดฉันตามมาให้ใช่ไหมนี่ทุย

ชาย 2) ทุยคุณหาเจ้าทุยผมเองคือทุยทุยขอสวัสดี

ชาย1 ) ทุยตัวนี้อ้วนพีไถนาก็ดีตัวนี้แหละทุย

หญิง 1) ทุยทุยทุยจ๋าเจ้าทุยแหมทุยชอบคุยทุยจ๋าน่าตี
ทุยทุยหนีไปตั้งเกือบปี
สั่งสอนสักสองทีจำไว้อย่าหนีหาย

หญิง 2) ทุยทุยเจ้าทุยนั้นเป็นควาย
เอ๊ะไยเปลี่ยนแปลงง่ายหน้าคล้ายดังคน

ชาย 2) ทุยทุยผมเป็นเจ้าทุยคน

หญิง 1) แต่ทุยฉันใช่คนเป็นควายเข้าใจไหม
เป็นทุยนั่นเมื่อคุณพอใจ
ฉันคงได้ควายใหม่ช่วยไถทำนา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ-ชวลี ช่วงวิทย์-สมศักดิ์ เทพานนท์-เลิศประสมทรัพย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะเมอเรงเก้
เทพกร บวรศิลป์
© หญิง1=ศรีสุดา
หญิง2=ชวลี
ชาย1=สมศักดิ์
ชาย2=เลิศ

110110

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตามทุย