อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

19 ส.ค. 2560
06950
ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บารมีพระแผ่คุ้มเกล้าผองไทยเนาร่มเย็นเป็นทวี
ทรงบำเพ็ญพระกรณีย์เพื่อความสุขศรีแห่งประชากร
นาถดนัยตราตรำวรกายหมายรองบาททรงชัยไม่ให้อนาทร
ดังตะวันส่องเป็นขวัญนิกรสถาพรอยู่คู่ฟ้าดินไทย

วันทนาพระยุพราชขออำนาจเทพไทในสกล
ประทานพรพิพิธมงคลเลิศสถาผลแด่ภูวไนย
เจริญคุณเดชอดุลย์บุญญาพระเกียรติเกริกก้องฟ้าทั่วทุกสมัย
เป็นโพธิ์ทองร่มเกล้าของชาวไทยประสงค์ใดจุ่งสัมฤทธิ์ดังปอง
(จากบทเพลงขวัญราษฎร์ขวัญรัฐ คำร้อง: ศยาม ทำนอง: เอื้อ สุนทรสนาน)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วงดนตรีสุนทราภรณ์ และโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
ชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์ และเครือข่ายชมรมรักสุนทราภรณ์ทั่วประเทศ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์28 กรกฎาคม 60 เวลา 09:21 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป