อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 ก.ย. 2560
06933
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันนี้วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นางอติพร เสนะวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึก ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา จากการสนับสนุนกิจการของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์19 พฤษภาคม 60 เวลา 15:37 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป