อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

29 มี.ค. 2560
06918
กำหนดการเสด็จฯนำคณะทูตและคู่สมรสเยี่ยมชมโครงการอัมพวา ชับพัฒนานุรักษ์ วันที่ 28 มีนาคม 60
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จนำคณะทูตและคู่สมรสเยี่ยมชมโครงการอัมพวา ชับพัฒนานุรักษ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในงาน มหกรรมมะพร้าว (Coconut Festival) ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น.

มูลนิธิชัยพัฒนาจะเปิดพื้นที่ในโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ทั้งหมด ตั้งแต่บริเวณเรือนแถวริมนำ้ รวมทั้งห้องเช่าริมนํ้าของโครงการ ในลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และลานฝั่งสวนเกษตรชัยพัฒนา จัดกิจกรรมหลากหลาย

ในโอกาสนี้มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิชัยพัฒนาให้จัดวงดนตรีสุนทราภรณ์ ไปบรรเลง ณ เรือนการเวก ในลานฝั่งสวนเกษตรชัยพัฒนา ตั้งแต่เวลา 10.00 จนถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในเวลาประมาณ 17.30 น.ศูนย์บริการสุนทราภรณ์19 มีนาคม 60 เวลา 20:35 น.


ความเห็นที่ 1
มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุน ปฏิทินพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ จำนวน 400 อัน และ โปสเตอร์พระบรมฉายาลักษณ์ 600 แผ่น สำหรับแจกให้แฟนเพลงที่อัมพวา ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ ติดต่อรับได้ที่บ้านครูเอื้อ...อัมพวา และที่เวทีการแสดงของวงสุนทราภรณ์ ที่เรือนการเวก ฝั่งสวนชัยพัฒนานุรักษ์

แล้วพบกันค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 24 มีนาคม 60 เวลา 08:15 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป