เดือนแห่งการฉลอง ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน


เสาร์ 9 ม.ค.53
15.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ หลังบ้านครูเอื้อ... อัมพวา
16.00-1730 น. ประกวดขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ หลังบ้านครูเอื้อ... อัมพวา
18.00 น. ดนตรีสุนทราภรณ์ ณ ศาลากิจกรรม ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ หลังบ้านครูเอื้อ... อัมพวา ผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ จะได้ขึ้นเวทีขับร้องร่วมกับวงสุนทราภรณ์ด้วย
20.30 น. ปิดงาน

อาทิตย์ 10 ม.ค.53
17.30-20.30 น. รับฟังเพลงสุนทราภรณ์จากวงบางลี่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ หลังบ้านครูเอื้อ... อัมพวา จัดโดยกำนันตำบลเหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เสาร์ที่ 16 ม.ค.53
16.00-17.30 น. ประกวดขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ หลังบ้านครูเอื้อ... อัมพวา
19.00-21.30 น. "สุนทราภรณ์คืนถิ่นเดิมอัมพวา ครั้งที่ 5" ณ อุทยาน ร.๒ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

อาทิตย์ 17 ม.ค.53
17.30-20.30 น. รับฟังเพลงสุนทราภรณ์จากวง รร.เทศบาล 3 จัดโดยเทศบาลตำบลอัมพวา

พฤหัสที่ 21 ม.ค.53
07.30-08.30 น. พิธีสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจาก 9 วัดในตำบลเหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ณ ปะรำพิธีหน้าวัดบางวันทอง ตำบลเหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
09.39 น. พิธีเปิดถนน "ครูเอื้อ สุนทรสนาน"
10.00 น. แตรวงแห่นำประธานและแขกผู้มีเกียรติ ตลอดเส้นทางถนนสาย "ครูเอื้อ สุนทรสนาน" ยาว 3.5 กม.

19.00 น. รายการพิเศษร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน ณ ลานหน้าตึกอำนวยการ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท
22.00-24.00 น. ออกอากาศสด รายการพิเศษร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ขับร้องโดยตัวแทนนักร้องแต่ละยุคของสุนทราภรณ์ และนักร้องจากค่ายเพลงต่างๆ โดยจะรวมนักร้องที่มีอายุตั้งแต่ 8 - 80 ปี

เสาร์ 23 ม.ค.53
19.00 น. มหกรรมดนตรี ฉลอง ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

อาทิตย์ 24 ม.ค.53
14.00 น. มหกรรมดนตรี ฉลอง ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 500 - 2000 บาท จะซื้อได้จากไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และ สุนทราภรณ์ ตั้งแต่ 20 ธ.ค.52 เป็นต้นไป โดยทุกท่านที่ซื้อบัตร ราคาตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป จะได้รับฟรีสมุดภาพ ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ (เล่มเดียวกับที่ส่ง ยูเนสโก้ แต่เป็นฉบับภาษาไทย) และซีดีชุด พิเศษ ที่ผลิตขึ้นเพียง ๓๐๐๐ ชุดเท่านั้น ส่วนสูจิบัตรแจกฟรีสำหรับทุกที่นั่ง รายได้จากการจำหน่ายบัตร กระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิสุนทราภรณ์ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

เสาร์ 23 ม.ค.53
17.30-20.30 รับฟังเพลงสุนทราภรณ์จากวงดนตรีท้องถิ่น ณ ศาลาอเนกประสงค์ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ หลังบ้านครูเอื้อ... อัมพวา จัดโดยโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

อาทิตย์ 24 ม.ค.53
17.30-20.30 รับฟังเพลงสุนทราภรณ์จากวงดนตรีท้องถิ่น ณ ศาลาอเนกประสงค์ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ หลังบ้านครูเอื้อ... อัมพวา จัดโดยโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

เสาร์ 30 ม.ค.53
17.30-20.30 รับฟังเพลงสุนทราภรณ์จากวงดนตรีท้องถิ่น ณ ศาลาอเนกประสงค์ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ หลังบ้านครูเอื้อ... อัมพวา จัดโดยโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

อาทิตย์ 31 ม.ค.53
17.00-19.45 น. วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลง ณ ศาลาอเนกประสงค์ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ หลังบ้านครูเอื้อ... อัมพวา จัดโดยโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
20.00 น. พิธีปิดนิทรรศการและเดือนแห่งการฉลอง ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium